TRANH CHẤP VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

TRANH CHẤP VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

LEGAL UPDATE

TRANH CHẤP VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

Chào luật sư, tôi có nghĩ ra một công thức nấu ăn mới rất đặc biệt. Tôi đã đưa công thức này lên một trang diễn đàn. Sau đó, có một người đọc được và đã dùng công thức của tôi để đi thi trong một chương trình nấu ăn. Anh M đã đạt giải nhờ có công thức của tôi. Liệu anh A có xâm phạm quyền tác giả của tôi với công thức nấu ăn không?
Công thức nấu ăn là một trong những đối tượng bảo hộ của quyền tác giả theo quy định tại khoản a Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Cụ thể, đây là đối tượng Tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác. Hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam thì tác phẩm được bảo hộ kể từ ngày tác phẩm đó được công bố. Do đó, công thức nấu ăn của bạn có thể được bảo hộ về quyền tác giả. Bạn đã tự mình công bố tác phẩm đó bằng cách đưa công thức này lên một trang diễn đàn.

Tuy nhiên, cần phải xem xét hành vi của anh A. Nếu hành vi của anh A thuộc một trong các hành vi được quy định ở Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ thì anh A mới được coi là xâm phạm quyền tác giả của bạn.

Điều 28: Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

TRANH CHẤP VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Trong các hành vi trên, hành vi của anh A không thoả mãn bất kỳ hành vi xâm phạm quyền tác giả nào. Việc A làm là vận dụng công thức nấu ăn của bạn để nấu thành món ăn.

Trên thực tế quyền tác giả chỉ bảo vệ hình thức, sự toàn vẹn,… của tác phẩm chứ không bảo hộ về mặt nội dung của tác phẩm chứa những gì. Do đó, nếu anh A có các hành vi như đăng công thức lên và mạo nhận công thức đó là của anh ta hoặc có hành vi sửa chữa lại công thức rồi đăng lại,… thì mới xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm của bạn.

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
280C12 Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Tp. HCM
SĐT: 086 5555 330

Web: https://luatsurieng.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *