THỦ TỤC CÁC BƯỚC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CẦN BIẾT.

HỎI - ĐÁP CHIA SẺ

Trợ cấp thất nghiệp là khoản hỗ trợ có ý nghĩa rất quan trọng với người lao động sau khi nghỉ việc. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp càng cao. Vậy thủ tục các bước hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện thế nào?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người lao động thực hiện các bước sau đây (căn cứ Điều 17, 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP):

Bước 01: Nộp hồ sơ

Trong 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp.

Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp:

– Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

– Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

– Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bước 02: Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả

Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Bước 03: Giải quyết hồ sơ

– Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Trung tâm dịch vụ việc làm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

– Trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 04: Chi trả trợ cấp

Cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ tháng thứ 02 trở đi, trợ cấp thất nghiệp được trả trong 05 ngày làm việc, tính từ ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.


CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0966 288 855

Email: [email protected]

Website: www.luatsurieng.net

Fanpage: https://www.facebook.com/ctyluatsurieng/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *