PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

CHIA SẺ HỎI - ĐÁP
Ảnh: Sblaw

Thời điểm người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thường được thỏa thuận ghi trong trong hợp đồng lao động. Nhưng pháp luật cũng có quy định việc thỏa thuận thời điểm trả lương cho người lao động như sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019, thời điểm người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động được quy định như sau:

– Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo giờ,ngày, tuần thì người lao động sẽ được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp một lần nhưng không được quá 15 ngày.

– Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng thì thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm nhất định có tính chu kỳ.

– Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán thì người lao động sẽ được trả lương theo thỏa thuận của hai bên.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động không phải lúc nào cũng phải trả lương đúng kỳ hạn cho người lao động.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 97 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể chậm trả tiền lương cho người lao động trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn cho người lao động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động đươc phép chậm thanh toán tiền lương cho người lao động nhưng không quá 30 ngày.


CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0966 288 855

Email: [email protected]

Website: www.luatsurieng.net

Fanpage: https://www.facebook.com/ctyluatsurieng/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *