NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG?

CHIA SẺ

Tình huống: Tôi có xin vào làm việc tại Công ty. Khi vào làm có ký hợp đồng lao động 01 năm, trong đó thử việc 02 tháng. Tôi làm được 01 tháng thì thấy công việc không phù hợp nên đề xuất chấm dứt Hợp đồng lao động. Tuy nhiên công ty yêu cầu tôi phải bồi thường Hợp đồng vì lý do là tôi không báo trước về việc chấm dứt này.

Câu hỏi: Hợp đồng lao động khi đang thử việc có phải thông báo trước và bồi thường hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Bộ luật lao động 2019 về thử việc thì:

“Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.”.

Và khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định:

“Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 13 Điều 34 Bộ luật lao động 2019 thì một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động là:

“Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.”.

Như vậy, nếu bạn không muốn tiếp tục thử việc thì bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng lao động có nội dung thử việc đã ký kết với Công ty mà không cần báo trước. Do đó, việc Công ty yêu cầu bạn bồi thường Hợp đồng lao đồng vì lý do bạn không thông báo trước việc chấm dứt Hợp đồng lao động là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành nên bạn không phải bồi thường.

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG (LSR)

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 0966 288 855

Email: [email protected]

Website: www.luatsurieng.net

Fanpage: https://www.facebook.com/ctyluatsurieng/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *