CÔNG TY TRẢ CHẬM LƯƠNG CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG?

CHIA SẺ HỎI - ĐÁP
Ảnh: Internet

Tình huống pháp lý:

Công ty ký hợp động lao động có thời hạn 02 năm với người lao động nhưng lại thường xuyên trả lương chậm cho nhân viên so với thỏa thuận trong hợp đồng.

Câu hỏi:

Trong trường hợp này thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Trả lời:

Căn cứ theo Bộ luật lao động 2019,

“Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;”

Khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này như sau: 4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, Công ty được phép trả chậm 30 ngày. Nếu qua 30 ngày mà công ty chưa trả lương hoặc trả không đủ thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước.

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0966 288 855

Email: [email protected]

Website: www.luatsurieng.net

Fanpage: https://www.facebook.com/ctyluatsurieng/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *