ly hôn không hòa giải

LY HÔN KHÔNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI?

FIRM PROFILE

Tình huống: Tôi nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án nhân dân huyện, nhưng trước khi Tòa án thụ lý có chuyển hồ sơ của tôi qua Trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án. Tình cảm vợ chồng chúng tôi đã hết, không còn có thể hòa giải gì nữa, tôi mong muốn được giải quyết nhanh việc ly hôn của chúng tôi.

Câu hỏi: Vậy tôi có thể yêu của Tòa án giải quyết luôn mà không cần chuyển đơn qua Trung tâm hòa giải, đối thoại không?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 1 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định thì “Hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật này được thực hiện trước khi Tòa án thụ lý vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.”

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 19 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 có quy định trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại như sau:

“Điều 19. Những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án

1. Yêu cầu đòi bồi thường do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

2. Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

3. Người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được mời tham gia hòa giải, đối thoại hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể tham gia hòa giải, đối thoại được vì có lý do chính đáng.

4. Một bên vợ hoặc chồng trong tranh chấp ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.

5. Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại.

6. Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

7. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, trường hợp một trong các bên mong muốn không tiến hành hòa giải, đối thoại thuộc trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại. Nên, đối với vụ việc này, Quý khách có thể nộp đơn đến Tòa án đề nghị không tiến hành hòa giải đối thoại.


Địa chỉ: 280C12 Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 0966 288 855
Email: [email protected]
Website: www.luatsurieng.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *