TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Lao động luôn là nguồn lực không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Làm thế nào để có chính sách quản trị lao động hợp lý, làm thế nào để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến việc sử dụng nguồn lao động đã, đang và sẽ luôn là mối trăn trở của nhiều doanh nghiệp.

Continue Reading

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Trong tình hình COVID-19 diễn ra phức tạp, người lao động cũng phải có trách nhiệm san sẻ với người sử dụng lao động trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định việc thỏa thuận thời điểm trả lương cho người lao động phải tuân theo một nguyên tắc do luật định.

Continue Reading